Spelskola

Odds används för att beskriva sannolikheten att något ska hända, snarare än att det inte ska hända. Odds kan användas på nästan vad som helst där man vill beskriva en sannolikhet att något ska hända, till exempel "Vad är oddsen på att Barcelona vinner Champions League?", eller "Vem vinner Melodifestivalen?". Det vanligaste är att man sätter odds inom sportens värld.

Det finns flera olika format av odds. I Sverige används nästan uteslutande decimalodds och det är den vi känner oss mest hemma med. Om du använder dig av utländska spelbolag så kan det hända att du stöter på odds med andra format. Dessa kan vara lite svåra att förstå om man inte är van vid formatet. Nedan beskriver vi de vanligaste formaten om du skulle råka stöta på dessa. Kom ihåg att det spelar ingen roll vilket format oddsen är i, de har alltid samma värde, oavsett format.

Om du vill lära dig om olika termer inom oddsvärlden kan du läsa vår ordlista.

Gå till ordlistan

Värdesingel / Värdetrippel (Värdeodds)

Ett procentvärde som mäter skillnaden från medelvärdet av totaloddsen på de bets som finns. Om du har ett högt procentvärde innebär det att just det spelbolaget erbjuder ett högt odds samtidigt som de andra spelbolagen är relativt säkra på att matchen kommer sluta i det omvända.

Kortfattat kan man säga att spelbolagen är oense om hur matchen kommer sluta.

Odds i decimalform

Svenska spelare och svenska spelbolag använder som sagt nästan uteslutande odds i decimalform. Det är ett väldigt enkelt sätt att presentera oddsen på, då det innebär att du bara multiplicerar din insats med det aktuella oddset för att få ut värdet på din eventuella vinst.

Ett enkelt exempel är en match där oddsen är 2,50, om du väljer en insats på hundra kronor innebär det då att utbetalningen blir 2,50 * 100, det vill säga 250 kronor.

Fraktioner (bråkformat)

Brittiska spelbolag presenterar oftast sina odds i fraktioner, till exempel 6/5 eller 2/3. En enkel tumregel för fraktioner är att den första siffran är det du vinner om du satsar den andra siffran. Det vill säga att om oddsen är 6/5 så vinner du 6 enheter (units) om du satsar 5 enheter. Om en enhet är 100 kronor så vinner du alltså 600 kronor om din insats är 500 kr.

6/5 motsvarar 2.20 i decimalform, så den totala utbetalningen blir då 1100 kr. Om den första siffran är lägre än den andra innebär det att oddset i decimalform är lägre än 2.

Man kan omvandla fraktionella odds till decimalodds genom att ta den första siffran dividerat med den andra, sen adderar man 1. Det vill säga "(6 / 5) + 1" ger oddset 2.20.

Amerikanska odds

Amerikanska odds kan vara ännu mer förvirrande än fraktionella odds. Amerikanska odds kan antingen vara positiva eller negativa, till exempel -150 eller +150. Negativa odds visar hur stor din insats ska vara för att vinna $100. Om oddsen är -150 måste du alltså satsa $150 för att vinna $100. Om oddset är 150 så vinner du $150 om du satsar $100

Man kan omvandla negativa amerikanska odds till decimalodds genom att, givet att oddset är -150 så delar man 100 med 150, och sen adderar 1. Till exempel "(100/150) + 1", det vill säga 1,67 i decimalodds.

Positiva amerikanska odds omvandlar man genom att, givet att oddset är 150 så delar man 150 med 100, och sen adderar 1. Till exempel "(150/100) + 1", det vill säga 2.50 i decimalodds.

Asiatiska odds

Asiatiska odds beskriver nettovinsten av din insats, det vill säga hur mycket du vinner borträknat insatsen.

Exempelvis ett odds i decimalform är 1,50, så blir den asiatiska oddssättningen 0,50. En insats på 100 kronor ger alltså en vinst på 50 kr.